Hem

Havsvindforum utgör ett multiregionalt nätverk av organisationer och intressenter som identifierat positiva utvecklingsmöjligheter av en kommande utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Nätverket strävar efter en faktabaserad dialog kring havsbaserad vindkraft där lärdomar och erfarenheter från ett verksamhetsområde kan tillföras andra enheter och organisationer som är involverade i frågor kring energiomställningen och dess påverkan lokalt och regionalt.

—Havsvindforum har som en övergripande målsättning att med faktabaserad information kommunicera och påvisa samhällsnyttan, de positiva effekterna på såväl direkta som indirekta arbetstillfällen, utvecklingen av det lokala och regionala näringslivet, den positiva påverkan på utvecklingen av infrastruktur och regional ekonomisk tillväxt, samt miljönyttan med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige.