Int. Samarbete

Havsvindforum är en aktiv part i det internationella samarbetet för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i “Baltic Sea Region” (östersjö-kattegattregionen) genom samarbetsorganet BaSOF. Medlemsländerna i BaSOF är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauern, Estland och Finland.