Konferenser

 Bifogat finns ett urval av material från relativt aktuella presentationer och konferenser med fokus på havsbaserad vindkraft och dess möjligheter