Material från möten

Havsvindforum som är öppet för alla icke-direkt kommersiella intressenter för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft samlas kvartalsvis för informationsutbyte och en dialog om hur vi kan positivt påverka förutsättningarna för utbyggnad. Bifogat finns samlat presentationsmaterial från Havsvindforums senaste sammankomster.